Văn Khấn Lễ Tạ

Kính lạy Ngài Đương niên Đại vương, Ngài Phán quan.

Kính lạy đức bản cảnh Thành hoàng cùng các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

Lạy các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Các vị Cô Di, Tỷ muội, Thúc Bá Huynh Đệ nội, ngoại…

Hôm nay là ngày … tháng Giêng năm …

Tín chủ chúng con … ở tại tỉnh … huyện (thành phố)… Xã (phường)… thôn (phố)…

Nhân lễ hóa vàng (tết Khai Hạ) chúng con thành tâm sửa lễ gồm hương hoa, trà tửu, phù lưu, quả phẩm cùng lễ mặn, kim ngân minh y (vàng mã) cung trần trước án, kính cáo, kính thỉnh chủ vị giá lâm:

Tiệc xuân đã mãn

Nguyên Đán đã qua

Nay xin lễ tạ Tôn thần

Lễ kính Tiên linh về âm giới

Kim ngân xin thiêu hóa

Gọi chút lòng trước chư vị tọa tiền

Kính xin chư vị:

Lưu phúc lưu ân

Phù hộ độ trì

Cháu con nội ngoại

Gia cảnh bình an

Toàn gia thịnh vượng

Tâm thành lễ bạc kính dâng

Lượng cả xét soi,

Cúi xin chứng giám

Cẩn cáo./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *